Je s námi konec? | Before the Flood

sobota, listopadu 05, 2016 Anna Velát 0 Comments


Je sobotní ráno a já přemýšlím, že si pustím film, na který již pár dnů myslím. A tak usedám s hrnkem čaje ke stolu a pouštím film/dokument Before the Flood. .

Již po prvních minutách tohoto filmu (chcete-li dokumentu) jsem začala úsilovně přemýšlet. A přemýšlela jsem především nad tím, jak je možné, že je 21. století, moderní doba, by si každý řekl. Ale při tom se chováme, jako bychom vůbec o ničem nevěděli. Politici přivírají oči a každého ujišťují, že se nic neděje. Je však tomu tak? Odpověď je více než jásná, není.
Ve světě umírá tisíce druhů rostlin, zvířat a nemluvě o ledovcích, které denodenně tají. A co třeba korálové útesy? Ty, které pro nás vytváří možný život na zemi, stejně jako jsou pralesy, lesy a samotné stromy.

Abych byla upřímná, náš svět mě často tak neskutečně vytáčí, tedy samotné chování lidí. Čím starší jsem, tím častěji o světě a lidech přemýšlím. Copak nenasytným společnostem nedochází, že penězi se dýchat nedá? Že peníze nejsou zdaleka všechno?

O všem se donekonečna jenom mluví, ale nikdo nekoná žádné činy. Já osobně se snažím pomáhat tomuto světu, jak můžu. Třídím odpad, šetřím světlo, neplýtvám vodou. Hodně si lidí však bohužel myslí, že zrovna oni ničím nepomohou. Spousta z nich si však neuvědomuje, že každičký člověk, každá lidská bytost tvoří jeden celek. Ano, my malincí lidé, tvoříme všech  těchto sedm miliard. A myslím si, že když se každý zapojí, výsledek bude viditelný. Nevím však, jak více lidi okolo sebe přesvědčovat. Jsem však ale ráda, že se alespoň Evropa snaží nějakými malými krůčky pomoci.

Například větrné mlýny a solární panely jsou jedny z vynálezů, které jsou dle mého hlediska skvělým zdrojem energie a taktéž přiměřené z hlediska přírody. Ráda vzpomínám, jak jsem navštívila Dánsko, kde více než půl miliónu lidí jezdí denně na kole, zatímco v Čechách na rodinu vychází průmerně tři auta. Dánsko je pro mě vlastně země, která by dle mého hlediska mohla posloužit jako inspirace ostatním zemím. Líbí se mi, jak je ekologie součástí jejich životů.

Většina světadílů, zemí, jakožto Amerika, Čína, Indie nedělají skoro vůbec nic. Mrzí mne, že se lidé vůbec nezamýšlí, jak svým chováním ovlivní další generace a vývoj na zemi. Za poslední staletí se teplota celé země zvýšila skoro o celý 1 stupeň celsia. Ano, nezní to nijak drasticky, ale na naší přírodu, faunu a flóru, to má obrovský dopad. Jak už jsem sama kdysi ve svém článku o USA psala, lidé tam neskutečně plýtvají a to se vším. Když si vzpomenu, že měli zaplá všechna světla v bytě, místo talířů používali plastové, které hodili do jedné společné popelnice. Je jim jedno co se bude dít dál. Možná je to taky tím, že jejich výchova se liší od té naší, my jen přece (nebo alespoň já), jsme vyrůstali v tom, že životní prostředí je důležité, ekologie je důležitá. Že všechno, co produkují lesy je důležité k samotnému životu všech, včetně samotných lidí a živých bytostí. Jsem si jista, že všichni lidé to v těchto zemích to tak nemají, ale většina často mluví za vše.


V samotném filmu jsou představeny problémy naší doby. Spalování fosilních paliv, kácení lesů, tání ledovců a postavení světa vůči tomu. Filmem provází herec a ekolog Leonardo DiCaprio, který se touto tématikou zabýval již od svého raného dětství. Ve filmu popisuje své myšlenky a poukazuje na obraz, který ho inspiroval o světě přemýšlet. Ukazuje krásy světa a to, co se s nimi děje. Navštěvuje místa, kde kdysi byly lesy a dnes z nich nezbylo nic. Vypráví, lidé vyvraždili nespočet druhů zvířat a rostlin. Putuje světem a mluví s ekology, vysoce postavenými lidmi jako je papež František nebo hlavní představitel organizace spojených národů Panem Ki-Munem.

Nevím, co více bych k tomuto tématu mohla dodat. Možná jen to, že lidé s tím začnou něco dělat, až už bude příliš pozdě. Svět potřebuje změnu a to ne jentak nějakou. Potřebuje lidi, kteří budou přemýšlet o tom, jaký dopad způsobíme na tento svět. Co všechno tyto změny způsobí nám lidem a zvířatům, rostlinám a oceánům. Psát a mluvit je sice skvělé, ale nejdůležitější je konat. A to nastane, až si každý z nás uvědomí i svůj vlastí dopad a možnosti, jak pomoci naší planetě Zemi.

 Pokud vás téma ekologie, globální oteplování či jednoduše můj článek zaujal, určitě se na tento film podívejte. Zde dávám anglický odkaz na film:


-

Mějte krásný den, buďte ohleduplní vůči přírodě, dělejte vše, co je ve vašich silách.
Nezapomínejte, že každý z nás tvoří jeden celek. Každá maličkost se počítá
0 komentářů: